ROCITYNET

Acasa Prezentare Rezultate Justificare Parteneri Contacte Imagini

    Dezvoltarea policentrică la nivel național implică dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități şi realizarea unei relaţii armonioase īntre localitate şi teritoriu pe baza principiilor privind dezvoltarea durabilă, deschiderea spre exterior, valorificarea potenţialului existent şi complementaritatea funcțională. Proiectul propus are ca scop realizarea unui model funcţional inovativ de dezvoltare policentrică īn Romānia, care presupune promovarea unei structuri elastice şi dinamice de organizare a reţelei de localităţi prin formarea, consolidarea şi distribuţia echilibrată a unor poli de dezvoltare, īn relaţie cu funcțiunile economico-sociale şi cu rolul lor teritorial.

    Modelul functional inovativ permite elaborarea de scenarii de organizare a oraselor din Romānia īn formarea de retele inovatoare, care sa determine īmbunatatirea performan?elor socio-economice īn cadrul concurenței europene si globale si să promoveze prosperitatea economica īn directia dezvoltarii durabile. Relevanta proiectului este subliniata de cresterea rolului economic si social al centrelor urbane ca motoare de dezvoltare pentru regiunile din Romānia si necesitatea abordarii din punct de vedere stiintific a dezvoltarii policentrice pentru sprijinirea dezvoltarii economice si sociale echilibrate teritorial si durabil pentru regiunile Romāniei. Produsele finale ale acestei cercetari se concretizeaza īntr-o metodologie inovativa de evaluare a policentricitatii la nivel national si a policentricitatii functionale a centrelor urbane si un sistem informatic integrat si inovativ de evaluare a policentricitatii functionale utilizānd sistemele informational geografice (GIS), metode de regresie statistico-matematice si programare informatica īn limbaj de asamblare C++. Rezultatele proiectului conduc la o evaluare realista a tendintelor de dezvoltare regionala īn Romānia si īmbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ īn domeniul planificarii teritoriale. De asemenea, constituie de instrument stiintific necesar pentru elaborarea programelor privind strategiile integrate de dezvoltare a marilor orase din Romānia. Un astfel de instrument este util universitatilor si institutelor de cercetare care au ca obiect de studiu dezvoltarea policentrica dar si autoritatilor publice centrale (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), autoritatilor publice locale (īn special marile centre urbane) si ONG-urile cu profil īn dezvoltarea regionala, mentionānd īn special Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romānia.

    Scopul proiectului este realizarea unei metodologii şi a unui model funcţional inovativ de evaluare a policentricităţii Romāniei şi a policentricităţii funcţionale a polilor urbani pentru dezvoltarea sistemului policentric de arii funcţionale urbane (aglomerări urbane) şi de coridoare de urbanizare īn lungul arterelor de transport de interes naţional şi european (policentricitate de reţea).

    Obiectivul central al proiectului este Racordarea cercetării aplicative la evoluţia şi cerinţele mediului socio-economic naţional şi european concretizată īntr-o metodologie coerentă şi un model funcţional inovativ de elaborare de scenarii de structurare şi dezvoltare a reţelelor de localităţi urbane īn scopul realizării coeziunii sociale.

    Obiective specifice:

1. Stabilirea unui set de indicatori statistici la nivelul oraşelor şi judeţelor din Romānia care să caracterizeze policentricitatea la nivel naţional şi policentricitatea funcţională a oraşelor din Romānia. Setul de indicatori va acoperi domeniile specificate mai sus şi vor fi īn evoluţie (ultimii 5 ani) pentru o evaluare cāt mai corectă.

2. Evaluarea policentricităţii la nivel naţional bazată pe metodologia propusă īn proiect.

Īn primul rānd se definesc Zonele Urbane Funcţionale, utilizānd modulul Spatial Analyst al sistemului ARCGIS şi date referitoare la navetă care vor fi aproximate īn funcţie de programul transporturilor rutiere de persoane cu frecvenţă zilnică cu plecare din marile oraşe şi rutele de navetă pentru căile ferate

Evaluarea policentricităţii implică calculul indicatorului de mărime a populaţiei oraşelor componente pe baza calcului dispersiei, utilizānd formulele prezentate. Pe baza acestor calcule se va realiza diagrama populaţiei oraşelor funcţie de rangul oraşelor. Indicatorul de morfologie se bazează pe Sistemele Informaţionale geografice şi metodologia ESPON 1.1.1. īn calculul izocronelor raportate la oraşe. Cel de-al treilea indicator - indicatorul de conectivitate se va calcula conform formulei prezentate īn metodologia propusă şi se va realiza diagrama populaţie-accesibilitate a oraşelor din Romānia.

3. Evaluarea policentricităţii funcţionale bazată pe o metodologie inovativă. Metodologia inovativă implică următorii paşi: Realizarea bazei de date spaţiale specifică setului de indicatori statistici īn sistem GIS; realizarea analizei de sistem privind transpunerea īn sistem informaţional a metodei matematico-statistice de ierarhizare multicriterială; proiectarea, testarea şi validarea softului informatic de transpunere a metodei matematico-statistice īn limbaj de asamblare C++; realizarea sistemului informatic integrat GIS prin implementarea softului informatic īn sistemul GIS ca un modul de calcul matematic; Implementarea sistemului informatic integrat şi elaborarea unui clasament funcţional al oraşelor din Romānia.

4. Elaborarea de scenarii de dezvoltarea policentrică şi integrarea teritorială a arealelor periferice cu conectivitate scăzută, īn scopul reducerii decalajelor regionale şi al asigurării coeziunii teritoriale. Acest obiectiv cuprinde analize calitative şi cantitative pe principalele domenii studiate şi realizarea unor carotgrame pe domenii şi īn final realizarea unei cartograme pe tipuri de tipologii şi pe tendinţe de evoluţie conform metodologiei propuse. Scenariile de dezvoltare policentrică vor cuprinde analize şi cartograme cu Zonele Urbane Funcţionale rezultate īn jurul oraşelor studiate şi coridoarele de urbanizare īn lungul arterelor de transport de interes naţional şi european (policentricitate de reţea). Analizele realizate vor contribui (ca studii de prefezabilitate)  la racordarea la reţeaua europeană a polilor de dezvoltare şi la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare conform Programului Operaţional Regional 2014-2020.

5. Diseminarea rezultatelor şi realizarea demersurilor pentru obţinerea brevetului de invenţie pentru softul proiectat. Diseminarea rezultatelor va consta īntr-o pagină WEB dedicată proiectului, cel puţin 6 articole dintre care 2 cotate ISI, metodologie publicată CNCSIS, broşuri pentru diseminarea la nivelul autorităţilor centrale şi locale, valorificarea metodologiei īn cadrul programului Strategia Dunării a Uniunii Europene şi īn cadrul reţelei ESPON (programul ESPON 2014-2020)

Rezultatele preconizate ale proiectului propus sunt:

·         Metodologie ştiinţifică bazată pe algoritmi matematici īn evaluarea policentricităţii Romāniei şi metode specifice de evaluare socio-economică combinate cu tehnologii informaţionale pentru evaluarea policentrismului funcţional (specializarea funcţională a localităţilor urbane din Romānia) ;

·         Sistem de indicatori statistici calitativi şi cantitativi la nivel de oraşe şi judeţe pentru evaluarea specializării funcţionale a aşezărilor urbane ;

·         Sistem informatic integrat de ierarhizare a oraşelor din Romānia pe baza sistemului de indicatori statistici şi specializării funcţionale;

·         Analiză multicriterială pentru structurarea şi dezvoltarea reţelelor de localităţi urbane din Romānia şi racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială, īn vederea realizării coeziunii teritoriale;

·         Articole publicate īn reviste de specialitate;

·         Brevet de invenţie pentru sistemul informatic integrat.