ROCITYNET

Acasa Prezentare Rezultate Justificare Parteneri Contacte Imagini


Raport de activitate
al fazei I
Raport de activitate al
fazei II
Rezultate etapa a-II-a  -  Proiect ROCITYNET (63PED/2017)

Rezultate

     Rezultatul proiectului este o hartă ştiinţifică a reţelei policentrice din Romānia şi o analiză comprehensivă a zonelor urbane funcţionale şi a zonelor urbane funcţionale inteligente din Romānia (respectiv a zonelor metropolitane funcţionale). Rezultatele proiectului sunt īn concordanţă cu cerinţele Strategiei de dezvoltare teritorială a Romāniei (MDRAP, 2014) şi cu afirmarea zonelor metropolitane inteligente din Uniunea Europeană. Zonele metropolitane inteligente pot fi evaluate prin prisma "oraşelor inteligente", care sunt competitive datorită folosirii atuurilor care decurg din specializarea funcţională şi conectare. Īn consecinţă, termenul "inteligent" implică, īn special, ambiţia implicită sau explicită a unui oraş de a īmbunătăţi standardele economice, sociale şi de mediu şi prin urmare, competitivitatea acestuia īn competiţia urbană (Giffinger et al., 2010).
     Obiectivul general al proiectului al proiectului īl constituie planificarea spaţială a sistemului policentric de arii funcţionale urbane (aglomerări urbane, zone metropolitane) şi de coridoare de urbanizare, īn contextul realităţilor economice din Romānia şi īn contextul specializărilor funcţionale inteligente ale oraşelor europene promovate prin strategiile teritoriale ale Uniunii Europene.
    Obiectiv specific 1 – Realizarea unui studiu de policentricitate şi de definire a ariilor urbane funcţionale la nivel naţional. Realizarea studiului de policentricitate se bazează pe un instrument matematico-statistic, conform metodologiei ESPON 1.1.1. şi pe definirea ariilor urbane funcţionale pe baza datelor privind navetismul la nivel LAU2.
    Obiectiv specific 2 - Evidenţierea specializării funcţionale şi specializării funcţionale inteligente a zonelor urbane funcţionale din Romānia. Din punct de vedere tehnic, pentru acest obiectiv va fi  proiectată şi implementată o bază de date īn evoluţie care să conţină indicatori din diverse domenii, inclusiv IT&C (număr firme, cifră de afaceri, personal, domenii de excelenţă). Īn vederea realizării de analize multicriteriale pentru evidenţierea potenţialul funcţional şi a potenţialului funcţional inteligent al zonelor urbane funcţionale din Romānia īn comparaţie cu alte zone metropolitane inteligente din Europa, vom dezvolta un model matematico-statistic bazat pe cuantile şi implementat cu ajutorul  sistemul informatic geografic ARCGIS 10.x.
    Obiectiv specific 3 - Analize diagnostic care să redefinească ariile urbane funcţionale reale din Romānia, evidenţierea tipologiei socio-economice a lor, evaluarea competitivităţii zonelor metropolitane deja constituite, identificarea sectoarelor de importanţă metropolitană şi regională (specializările funcţionale şi specializările funcţionale inteligente ale zonelor urbane funcţionale).
    Relevanţa proiectului este evidenţiată de numeroasele provocări cu care se confruntă polii de dezvoltare din Romānia, dar şi din Europa,  ca elemente-cheie ale unei reţele de localităţi policentrice şi echilibrate, īn condiţiile specializărilor funcţionale şi specializărilor funcţionale inteligente ale tuturor marilor oraşe de pe glob şi ale concurenţei acerbe īn atragerea de mari investiţii.
   Rezultatul proiectului este o metodologie științifică bazată pe un model matematic inovativ și un sistem informatic geografic pentru stabilirea unui diagnostic de redefinire a zonelor urbane funcționale reale și a specializărilor funcționale inteligente pentru teritoriile studiate īn vederea maximizării strategiilor de dezvoltare integrată a marilor orașe din Romānia.